اخبار

حضور مدیر عامل شرکت باورس در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

حضور مدیر عامل محترم شرکت باورس، مهندس حاج عباسقلی در نمایشگاه بین المللی ساختمان که در تاریخ 6 الی 9 مرداد در نمایشگاه بین المللی تهران، برگزار شد.

باورس

 

باورس

 

مدیرعامل شرکت باورس

باورس