اخبار

صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد

شرکت باورس در حال حاضر تنها تولید کننده ورقهای موج‌دار سیمان الیافی در کشور است که دارای علامت استاندارد این محصول می باشد.