مقالات

تاریخچه تولید ورق های سیمان الیافی (Fiber cement sheets)

ورق‌های سیمان الیافی از مخلوط سیمان و الیاف تقویت کننده تشکیل می یابد و یکی از نیازهای ساختمانهای مدرن میباشد.

  • با ورود سیمان به جرگه مصالح ساختمانی علاوه بر مصارف متعددی که دارد، نماهای سیمانی نیز بعنوان پوشش یا روکش دیوارها جایگاه ویژه ای پیدا کرد.  • بتدریج با ابداع ساختمانهای پیش ساخته ، فکر استفاده از ورق سیمان الیافی بیش از پیش تقویت شد زیرا می تواند قبلا در کارخانجات مربوطه تولید شده و بصورت آماده به محل اجرای ساختمان حمل و نصب گردد. با توجه به ضعف سیمان در مقابل نیروهای کششی و خمشی، تقویت آن همواره مد نظر بوده است. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم یک مهندس اطریشی بنام لودویگ هاچک (Ludwig Hatschek) از الیاف آزبست برای تقویت سیمان استفاده کرد و دستگاهی را با اقتباس از صنعت کاغذ سازی ابداع نمود که توسط آن الیاف آزبست بطور منظم در داخل ملات سیمان قرار گرفته و محصول جدیدی با ویژگیهای عالی تولید شد این محصول بنام ورق های صاف آزبست – سیمانی و یا ورقهای آزبست – سیمانی موجدار نام گرفت که در قرن گذشته در تمام کشورها تولید و به مصرف رسیده است.
  • از دهه آخر قرن بیستم با توجه به مسائل بهداشتی و زیست محیطی ، ممنوعیت مصرف آزبست در مجامع بین المللی مطرح شد. تولید کنندگان محصولات الیاف – سیمانی تصمیم گرفتند که نسبت به جایگزینی آزبست با سایر مواد یا مصالح تحقیق و اقدام نمایند ، نتیجه تحقیقات بنام تکنولوژی جدید N.T (New Technology) بصورت صنعتی راه اندازی شد و ورقها یا بوردهای سیمان الیافی فاقد آزبست تولید گردید.
ورق ها یا بوردهای سیمان الیافی N.T با روش و دستگاه هاچک تولید می شوند و تفاوت اساسی تولید N.T با تولید قبلی A.T( Asbestos Technology) در مواد مصرفی ، فرآوری مواد و دانش فنی تولید می باشد.