مقالات

فرآیند گیرش تولید ورق‌های سیمان الیافی صاف ( Fiber cement board)

فرآیند گیرش تولید ورق‌های سیمان الیافی صاف ( Fiber cement board) به شرح زیر است:
۱- گیرش در هوای آزاد :
در سیستم گیرش در هوای آزاد، سخت شدن سیمان و انجام پیوندهای هیدراتاسیون شبیه به دیگر محصولات دارای پایه سیمان در هوای آزاد انجام میشود . بعد از 6 تا 10 ساعت که ورق از تونل حرارتی با دمای 50-60 درجه سانتیگراد و رطوبت نزدیک به 100% عبور کرد و استحکام کافی برای جابجایی پیدا می کند(انجام گیرش اولیه)، محصول از قالب جداسازی شده و برای رسیدن به استحکام نهایی، حداقل ۲۱ روز در مجاورت هوای آزاد مرطوب درون سالن سرپوشیده قرارداده می شود. در محصولات تولیدی به این روش الیاف مصنوعی PVA (پلی وینیل الکل) نقش مسلح کردن سیمان برای تحمل تنش کششی را بعهده دارند.
۲- گیرش در اتوکلاو:
اتوکلاو کردن باعث تغییرات کلی در هیدراتاسیون مواد میگردد ، بعنوان مثال دمای بسیار زیاد باعث تشکیل ساختمان کریستالی مقاوم هیدرات سیلیکات کلسیم میگردد. در حقیقت در سیستم گیرش در هوای آزاد شبه کریستالهای هیدرات سیلیکات شکل می گیرد، اما در درجات حرارت بسیار زیاد اتوکلاو، ساختمان کریستالی تغییرمی کند و کاملاً ساختمان توبرمولیت شکل میگیرد وباعث ارتقاء مشخصات ورق میگردد. در این سیستم سیمان با سیلیس (دارای دانه بندی مشابه سیمان) با نسبت تقریبی 40 درصد سیمان و60 درصد سیلیس مخلوط میگردد. گیرش اولیه مشابه روش توصیفی قبلی درگرمخانه ، اما گیرش نهایی در اتوکلاو و دمای تقریبی 180 درجه سانتیگراد ومحیط اشباع از بخارتحت فشار 12 بار که هیدرات سیلیکات کلسیم شکل میگیرد، انجام می شود. ساختمان کریستالی ایجاد شده، مشخصات فیزیکی خوبی به محصول بخشیده که تحمل تنش کششی را خواهد داشت و بنابراین مصرف الیاف PVA (پلی وینیل الکل) حذف می گردد . محصول تولیدی به این روش بعد از خروج از اتوکلاو و عبور از خشک کن قابل تحویل به مصرف کننده خواهد بود.