Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
مقالات
فرآیند گیرش تولید ورق‌های سیمان الیافی صاف ( Fiber cement board) به شرح زیر است:
۱- گیرش در هوای آزاد :
در سیستم گیرش در هوای آزاد، سخت شدن سیمان و انجام پیوندهای هیدراتاسیون شبیه به دیگر محصولات دارای پایه سیمان در هوای آزاد انجام میشود . بعد از 6 تا 10 ساعت که ورق از تونل حرارتی با دمای 50-60 درجه سانتیگراد و رطوبت نزدیک به 100% عبور کرد و استحکام کافی برای جابجایی پیدا می کند(انجام گیرش اولیه)، محصول از قالب جداسازی شده و برای رسیدن به استحکام نهایی، حداقل ۲۱ روز در مجاورت هوای آزاد مرطوب درون سالن سرپوشیده قرارداده می شود. در محصولات تولیدی به این روش الیاف مصنوعی PVA (پلی وینیل الکل) نقش مسلح کردن سیمان برای تحمل تنش کششی را بعهده دارند.
۲- گیرش در اتوکلاو:
اتوکلاو کردن باعث تغییرات کلی در هیدراتاسیون مواد میگردد ، بعنوان مثال دمای بسیار زیاد باعث تشکیل ساختمان کریستالی مقاوم هیدرات سیلیکات کلسیم میگردد. در حقیقت در سیستم گیرش در هوای آزاد شبه کریستالهای هیدرات سیلیکات شکل می گیرد، اما در درجات حرارت بسیار زیاد اتوکلاو، ساختمان کریستالی تغییرمی کند و کاملاً ساختمان توبرمولیت شکل میگیرد وباعث ارتقاء مشخصات ورق میگردد. در این سیستم سیمان با سیلیس (دارای دانه بندی مشابه سیمان) با نسبت تقریبی 40 درصد سیمان و60 درصد سیلیس مخلوط میگردد. گیرش اولیه مشابه روش توصیفی قبلی درگرمخانه ، اما گیرش نهایی در اتوکلاو و دمای تقریبی 180 درجه سانتیگراد ومحیط اشباع از بخارتحت فشار 12 بار که هیدرات سیلیکات کلسیم شکل میگیرد، انجام می شود. ساختمان کریستالی ایجاد شده، مشخصات فیزیکی خوبی به محصول بخشیده که تحمل تنش کششی را خواهد داشت و بنابراین مصرف الیاف PVA (پلی وینیل الکل) حذف می گردد . محصول تولیدی به این روش بعد از خروج از اتوکلاو و عبور از خشک کن قابل تحویل به مصرف کننده خواهد بود.
0

مقالات
 • زیر سازی نصب ورق های صاف ایوانیت:


۱- تیر های چوبی یا فلزی مورد استفاده باید منطبق بر اصول متداول ساختمان سازی باشد.
۲- تیرها باید از مشخصات مکانیکی مورد نیاز برخوردار باشند.
۳- قاب یا چهارچوب نگهدارنده ورق های صاف باید به کف یا سقف متصل شود و نباید برای این اتصال از تکیه و اعمال بار به ورق ها استفاده کرد.
۴- فاصله تیرها برای دیوارهای داخلی و خارجی نباید از ۶۰۰ میلیمتر تجاوز کند.
۵- تیر های زیرسازی ورق باید طوری ساخته شوند که لبه های ورق کاملاً روی آنها مستقر شده و محافظت شود.
۶- عرض تیرهای تکیه گاه ورق ایوانیت نباید از ۳۸ میلیمتر کمتر باشد .

 • برای نصب کاشی و سرامیک (در سرویسهای بهداشتی) بر روی دیوارهای ساخته شده از ورق صاف ایوانیت ، موارد زیر باید رعایت گردد:

۱- فاصله تیرهای ستونی به ۴۰۰ میلیمترکاهش یابد.
۲- فاصله تیرهای افقی حداکثر ۹۰۰ میلیمتر باشد.
۳- گوشه های داخلی و خارجی و سطوح ورق ها با بتونه آب بندی بتن پوشش داده شود.
۴- قبل از چسباندن کاشی و سرامیک از تمیز بودن سطح ورق و عاری بودن آن از گرد و غبار و روغن مطمئن شوید.
۵- از چسب مناسب کاشی استفاده شود و در هر نوبت یک متر مربع چسبکاری شود.
۵- کاشی را با نیروی کافی روی چسب فشار دهید تا حباب هوا پشت آن باقی نماند.
۶- بین کاشیها حداقل ۲ میلیمتر فاصله برای دوغاب نگهدارید
۷- چسب و دوغاب طبق دستورالعمل سازنده تهیه و بکارگرفته شود.
۸- برای نصب وان و زیر دوشی به جزئیات ارائه شده در زیر مراجعه شود.


 • روش نصب و تنظیم ورق های صاف ایوانیت در نمای خارجی ساختمان:


۱- توصیه می شود که درز بین ورق ها در روی ستون و تیرهای افقی مشابه باشند یا بعبارت دیگر در یک خط باشند.
۲- عرض سطح تکیه گاه ورق ها روی تیر افقی حداقل ۷۵ میلیمتر باشد تا نصب پیچ در ۲۰ میلیمتری لبه ورق امکانپذیر گردد.
۳- درتیر ریزی افقی برای ورق صاف ۱۰ میلیمتر فاصله تیرهای افقی حداکثر ۸۰۰ میلیمتر و برای ورق صاف ۱۲ میلیمتر فاصله تیرهای افقی حداکثر ۹۰۰ میلیمتر رعایت گردد.
۴- در تیر ریزی عمودی فاصله تیرها حداکثر ۶۰۰ میلیمتر باشد.

0

مقالات
 • ۱- برای نصب ورق های موجدار ایوانیت، موارد زیر برای سازه روی سقف و یا نما کنترل شود:
– آمادگی ورق ریزی
– درزهای انبساط در سازه اصلی
– فواصل تیر ریزی
– در یک امتداد بودن سطح رویی تیر های افقی (پرلین)
در صورت مشاهده هرگونه مشکلی قبل از ورود به مراحل بعد آن را برطرف کنید.
 • 2 – جهت ورق ریزی بر اساس جهت باد و باران در آن منطقه مشخص گردد(مطابق شکل 1).


 • ۳- از سمت شروع ورق ریزی ، یک خط از لبه پایین سقف به خط الرأس بالای سقف طوریکه با تیرهای عرضی (پرلین) گونیا شود رسم گردد.
  در امتداد خط الرأس از نقطه شروع خط الرأس و لبه پایین سقف اندازه 1097 mm علامت گذاری شود. یک ریسمان که دو نقطه مشخص شده را به هم وصل کند نصب گردد و با تطبیق لبه طولی ورق با ریسمان، ردیف اول ورق از قسمت پایین سقف به سمت بالا نصب شود. برای نصب ردیف بعدی ورق از لبه پایین سقف تا خط الرأس، ریسمان به اندازه 1050 mm جابجا شود. با تطبیق لبه طولی ورق با ریسمان، ردیف دوم ورق از قسمت پایین سقف به سمت بالا نصب شود. برای نصب هر ردیف های بعدی این مرحله تکرار می گردد.
  ۴- مقدار صحیح همپوشانی طولی ورقها با توجه به شیب سقف در نظر گرفته شود(بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیمتر). تثبیت موقعیت ورقها در همپوشانی طولی نسبت به تیر (پرلین) در شکل 2 نشان داده شده است.

 • ۵- ورق های ردیف اول از لبه پایینی سقف تا خط الرأس سقف مطابق با ریسمان نصب شده پخش می شوند تا طول دقیق همپوشانی طولی مشخص شود و لبه های ورق مورد نیاز در محلهایی که چهار گوشه روی هم قرار می گیرند به مقدار طولی حداکثر 250 mm برای گوشه دو ورق فارسی بر شود.
  جزئیات برش گوشه ها در شکل 3 نشان داده شده است.

 • ۶- ورقهای ردیف اول را به ترتیب از پایین به بالا مطابق شکل ۴ با پیچ ثابت کنید.
  پیچ های نگهدارنده روی موج 2و 5 بسته می شوند. در مناطقی که شرایط جوی آرام و مناسبی وجود داشته باشد می توان پیچ یا گیره نگهدارنده را فقط روی موج 5 بست.

0

مقالات
دستگاه تولید3 یا 5 غرباله هاچک با ماکزیمم عرض لایه مواد تولیدی 1500 میلیمتر ،سرعت نمد 5 تا 110 متر در دقیقه ، مجهز به سیستم نمد سفت کن، نمد زن ، نمد باز کن، هدایت نمد،صندوقهای مکنده، سیستم نوسانی پاشش آب بر روی نمد و غربال ، بهمزنهای دیگ غربال، مارپیچهای جهت دهنده الیاف بر روی غربال، سیلندر تولید وپرس با فشار خطی 40 تا120 کیلوگرم بر سانتیمتر، سیستم اتوماتیک برش ورق از روی سیلندر تولید می باشد.
این فرآیند مدت زمان زیادی است که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. در این فرآیند مواد آبکی شامل ماتریس والیاف با یکدیگر مخلوط شده وبه دیگ نیم استوانه ای به نام دیگ غربال انتقال یافته و با بهمزنهای دیگ ، مخلوط بصورت همگن نگاه داشته میشود. با چرخش غربال استوانه ای درون دیگ که توری ریزی پیرامون آن را احاطه کرده است ،آب از توری ریز غربال عبور کرده وبا تله افتادن ماتریس والیاف بر روی توری یک لایه نازک به ضخامت0.25 تا 0.35 میلیمتراز مواد جامد روی غربال شکل می گیرد. این لایه نازک به یک نمد که با قسمت فوقانی غربال تماس دارد انتقال یافته ودرحین حرکت با نمد،توسط صندوقهای مکنده آبگیری شده و با انتقال به سیلندر تولید فشرده نیزمیشود .تعداد این غربالها در یک دستگاه تولید میتواند بین 3 تا 5 عدد باشد و سرعت خطی نمد به طور تقریبی 50 متردر دقیقه است . لایه های مواد یکی پس از دیگری روی سیلندر تولید افزوده می شود تا به تعداد دورهای برنامه ریزی شده برای تأمین ضخامت مورد نیاز ورق برسد. در این زمان یک سیستم برش اتوماتیک، لایه تشکیل شده مواد روی سیلندر را برش داده وباعث جدا شدن ورق از روی سیلندر و انتقال برروی نوار نقالۀ مقابل آن میگردد. ضخامت مورد نیاز نیز با سرعت نمد و غلظت مواد آبکی درون دیگ غربال کنترل میگردد. ورق تولیدی در حین انتقال با نوار نقاله توسط سیستمهای برش اره دوار به اندازۀ دقیق مورد نیاز برش داده می شود . ورق تولیدی تا این مرحلۀ تولید هنوز صاف است. پس از این مرحله میتواند موج زده شده وبه ورق موجدار تبدیل شود یا صاف باقی بماند .
0

مقالات
آردواز (Ardoise) واژه ای فرانسوی و در لغت به معنی نوعی سنگ دگرگون ریزدانه (Fine – grained metamorphic rock) می باشد که به شکل لایه ای نازک و ورقه ای با سطح صاف در می آید.
آردواز ایوانیت برای آنکه مشخصات آردواز طبیعی را پیدا کند، در هنگام تولید سطح آن تحت فشار 100 تا 150 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع قرار گرفته و فشرده و متراکم می گردد. به همین علت مشخصات مکانیکی و تحمل عوامل جوی آن فوق‌العاده بیشتر از ورق صاف شده و خواصی مشابه سنگ طبیعی را پیدا می کند.
آردواز پوششی است سبک ، غیر قابل نفوذ و بسیار زیبا در شیبهای تند که به ویلا و ساختمان نمای فوق العاده زیبا و کلاسیک می بخشد.
آردواز ایوانیت با دقت بسیار خوبی برشکاری و سوراخکاری می شود تا در نصب آن زمان کمتری صرف شود.

 • مشخصات ، نحوه بسته بندی و لوازم نصب آردواز ایوانیت:

ابعاد: 300×600 میلیمتر
ضخامت: 4 میلیمتر
مقاومت خمشی : 220kg/cm2
تعداد در بسته: 10 عدد
تعداد در پالت: 1020 عدد
تعداد مورد نیاز برای پوشش هر متر مربع : 17عدد
فواصل خرپا یا شاه تیر ها در زیر تیر ریزی: 900 میلیمتر
فواصل تیر ریزی در زیر کوب: 200میلیمتر
ابعاد تیر چوبی زیر کوب: 40×30 میلیمتر
چفت و بست مورد نیاز: 2 عدد میخ گالوانیزه و 1 عدد میخ مخصوص ته پهن (کرامپون)
0